ESD měřící přístroje

KONTAKTNÍ VOLTMETR ESVM 821HH

Ruční přístroj určený pro měření elektrostatických nábojů na velice malých objektech/površích. 

 ks

SRM110

Lehký, kapesní přístroj k měření povrchové rezistivity. 

 ks

TEPLOMĚR A VLHKOMĚR TF-530

Digitální teploměr a vlhkoměr, vhodný pro rychlá a přesná měření teploty a vlhkosti. 

 ks

METRISO B530 BASIC, POUZE PŘÍSTROJ

Vhodný pro měření rezistance mezi dvěma body a rezistance k zemi.

 ks

MĚŘIDLO ELEKTROSTATICKÉHO POLE EFM 51

Ruční, přenosný přístroj s digitálním displejem pro měření elektrostatických polí.

 ks

WALKING TEST KIT WT5000

Naměřené hodnoty napětí na těle osoby mohou být “on line” zobrazeny na připojeném PC…

 ks

CHARGED PLATE MONITOR – CPM74

Slouží pro mněření účinnosti ionizátoru a napět´ového ofsetu.

 ks

METRISO® 3000 - POUZE PŘÍSTROJ

TeraOhmmetr Metriso 3000 je špičkový přístroj pro měření odporů a následný export dat pomocí softwaru…

 ks