ESD měřící přístroje

RYCHLÝ TESTER IONIZÁTORŮ CPM 35

Ruční tester pro rychlé ověření funkčnosti ionizátorů. Umožňuje také provedení Walking Testu.

 ks

MĚŘIDLO ELEKTROSTATICKÉHO POLE EFM 51

Ruční, přenosný přístroj s digitálním displejem pro měření elektrostatických polí.

 ks

WALKING TEST KIT WT5000

Naměřené hodnoty napětí na těle osoby mohou být “on line” zobrazeny na připojeném PC…

 ks

METRISO B530 BASIC, POUZE PŘÍSTROJ

Vhodný pro měření rezistance mezi dvěma body a rezistance k zemi.

 ks

METRISO® 3000 - POUZE PŘÍSTROJ

TeraOhmmetr Metriso 3000 je špičkový přístroj pro měření odporů a následný export dat pomocí softwaru…

 ks

KONTAKTNÍ VOLTMETR ESVM 821HH

Ruční přístroj určený pro měření elektrostatických nábojů na velice malých objektech/površích. 

 ks

SRM110

Lehký, kapesní přístroj k měření povrchové rezistivity. 

 ks

TEPLOMĚR A VLHKOMĚR TF-530

Digitální teploměr a vlhkoměr, vhodný pro rychlá a přesná měření teploty a vlhkosti. 

 ks

CHARGED PLATE MONITOR – CPM74

Slouží pro mněření účinnosti ionizátoru a napět´ového ofsetu.

 ks